Ανακοίνωση για την Τελετή Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών του Τμ. φαρμακευτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμ. Φαρμακευτικής στη συνεδρίασή της αριθ. 587/31-5-2021, αποφάσισε, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του Κορωνοϊού, ότι η τελετή ορκωμοσίας της περιόδου του Ιουλίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα και έχουν περατώσει τα τέσσερα (4) τρίμηνα της πρακτικής τους άσκησης, μπορούν, καταθέτοντας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση και τις βεβαιώσεις πρακτικής τους άσκησης, να λάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τελειόφοιτων φοιτητών του Τμήματος, θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 29-6-2021 έως και 5-7-2021 με τους παρακάτω τρόπους:

  1. ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (info@pharm.auth.gr) ή
  2.  ταχυδρομικά στη δ/νση:

 

“Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας
Γραφείο 406
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη”  ή

  1. Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στη Γραμματεία του Τμήματος

     

Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν ήδη στείλει τα χαρτιά της πρακτικής τους άσκησης για να παραλάβουν βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών, θα στείλουν μόνο την αίτηση ορκωμοσίας με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Από τη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής

Συνημμένα Αρχεία: