ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ" 2021-22 ΤΟΥ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συνέλευση του Τμ. Φαρμακευτικής, στη συνεδρίασή της αριθ. 587/31-5-2021, αποφάσισε την προκήρυξη του ΜΠΣ "Βιομηχανική Φαρμακευτική" για το ακαδ. έτος 2021-22, (θα τη βρείτε στα συνημμένα αρχεία)

 

ΣΗΜ.: Οι αιτήσεις κατατίθενται από 1-7-2021 έως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονικά (στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος info@pharm.auth.gr), ή ταχυδρομικά στην Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας
Γραφείο 406
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη

ή στη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ 2310997633.

 

Από τη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής