Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 Τμήματος Φαρμακευτικής

Οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής