ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠO 02-08-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-08-2021.

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. 3068/23-6-2021, η Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα από 02 έως και 20 Αυγούστου 2021.