Ανακοίνωση της κας Ε. Ρέκκα για τις Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στην Οργανική Φαρμακευτική Χημεία-Ι (παλαιού προγράμματος) (προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής από 23-8-2021 μέχρι 29-8-2021)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου της Οργανικής Φαρμακευτικής Χημείας Ι (παλαιού προγράμματος) αποστέλλοντας e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, όπου ως ΘΕΜΑ θα γράφετε το επίθετό σας, αποστολή στην Ε. Ρέκκα (rekka@pharm.auth.gr) από τη Δευτέρα 23/8 μέχρι και την Κυριακή 29/8/2021, για να γίνουν οι καταστάσεις.

Στο μήνυμα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται και ο ΑΕΜ. Το μήνυμα αυτό είναι δεσμευτικό και είναι ανεξάρτητο από πιθανή δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μέσω ΚΗΔ.

Η εξέταση θα είναι προφορική, θα σας ζητηθούν χημικές δομές, αντιδράσεις και μηχανισμοί.

Οι εξετάσεις, αναλόγως των συμμετοχών, θα γίνουν 3, 4, 5 Σεπτεμβρίου 2021.

 

 

Ε. Ρέκκα