Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Με βάση τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr, για το Τμήμα Φαρμακευτικής, από τις 23-7-2021,

γίνεται η αλλαγή της ώρας έναρξης για τα μαθήματα, όπως φαίνεται στο αναδιατυπωμένο πρόγραμμα, που επισυνάπτεται.