Τμήμα Φαρμακευτικής newsletter

Τμήμα Φαρμακευτικής newsletter categories.

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», 24-9-2021

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», 24-9-2021

ΚΟΥΪΖ ΣΤΟ ELEARNING ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ

Η εξέταση της ύλης της Γενικής Χημείας θα πραγματοποιηθεί με κουΐζ μέσω του elearning τη Παρασκευή 24-9-21 και ώρα 10:30-11:30 πμ. Το κουΐζ θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του elearning του μαθήματος «Γενική Χημεία».

Παράλληλα, θα γίνει ταυτοποίηση και επιτήρηση μέσω του ζουμ με αριθμό
95140151420 και κωδικό πρόσβασης 475346.

Νόμος περί υποχρεωτικότητος εμβολιασμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις διατάξεις της νομοθεσίας, σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Για την ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται ο νόμος, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Σελίδες