Βιοφαρμακευτική

Κωδικός: 
ΝΠ18-42
ECTS: 
5.00
Θεωρία(ώρες): 
2
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
6