Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙI

Κωδικός: 
ΝΠ18-41
ECTS: 
6.00
Θεωρία(ώρες): 
3
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
6