Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 2007. Εκπροσωπεί το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Σύλλογος διοικείται από 4μελές Δ.Σ. που συμμετέχει στα όργανα Διοίκησης του Τμήματος (Δ.Σ. και Γεν. Συνέλευση Τμήματος και Τομέων).
Email επικοινωνίας: mppharmthess@gmail.com
Σελίδα στο Facebook: http://www.facebook.com/groups/mppharmthess/

Ο ιστοχώρος του Τμήματος Φαρμακευτικής φιλοξενεί  και αναρτεί ανακοινώσεις των Συλλόγων Προ- και Μεταπτυχιακών φοιτητών. Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συντάσσεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Συλλόγου.

Ανακοινώσεις Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών