Οργανική Φαρμακευτική Χημεία III

Κωδικός: 
70
ECTS: 
8.00
Θεωρία(ώρες): 
3
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
7