Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία II

Κωδικός: 
66
ECTS: 
6.00
Θεωρία(ώρες): 
3
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
7