Οργανική Φαρμακευτική Χημεία

Κωδικός: 
ΝΠ-46
ECTS: 
4.00
Θεωρία(ώρες): 
2
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
8