Προμορφοποίηση Φαρμάκων

Περιγραφή: 
Στερεά κατάσταση, πολυμορφισμός, Φυσικομηχανικές ιδιότητες. Μέθοδοι μέτρησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων των φαρμάκων - σταθερά διάστασης, pH, δείκτης διάθλασης, ιξώδες, επιφανειακή τάση, δυναμικό-ζ, μέγεθος και σχήμα σωματιδίων, μικροσκοπικές τεχνικές παρατήρησης κρυστάλλων, τεχνικές θερμικής ανάλυσης. Συνεκτικότητα και ροή κόνεων. Μεθοδολογία χαρακτηρισμού των πρώτων υλών για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.
ECTS: 
10.00
Εξάμηνο: 
1