Ανάπτυξη και Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων

Περιγραφή: 
Φαρμακοτεχνικές μορφές χορήγησης. Επιλογή βοηθητκών ουσιών. Αρχές, μηχανισμοί και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τις Φυσικές Φαρμακευτικές Διεργασίες (unit operations). Ειδικά θέματα παρασκευής στερεών φαρμακευτικών μορφών (καψακίων, δισκίων, σφαιροποιημένων κόκκων, επικαλυμμένων στερεών μορφών). Ανάπτυξη και παρασκευή υγρών φαρμακευτικών μορφών. Παρασκευή στείρων σκευασμάτων. Βιομηχανική Φαρμακευτική Μικροβιολογία. Τεχνολογία σκευασμάτων προγραμματισμένης αποδέσμευσης. Β. Μορφοποίηση βιοτεχνολογικών φαρμακευτικών ουσιών (πεπτιδίων και πρωτεϊνών). Μελέτη σταθερότητας.
ECTS: 
10.00
Εξάμηνο: 
2