Τεχνολογία Φυσικών, Βιολογικών & Καλλυντικών προϊόντων

Περιγραφή: 
Πρώτες ύλες φυσικών προϊόντων. Φυσικές διεργασίες και τεχνολογία κατεργασιών που εφαρμόζονται. Συσκευές επεξεργασίας φυτικών υλικών. Παραλαβή, μορφοποίηση και έλεγχος προβιοτικών. Μέθοδοι παραλαβής δευτερογενών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έλεγχος ποιότητας –ανάλυση– πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Εφαρμογή εξειδικευμένων αναλυτικών μεθόδων. Μορφοποίηση και χρήσεις δευτερογενών προϊόντων. Καλλυντικά φυσικών προϊόντων.
ECTS: 
10.00
Εξάμηνο: 
2