Μεταπτυχιακές Σπουδές: Κατεύθυνση Φαρμακολογία και Θεραπευτική

 

Η κατεύθυνση ΔΕΝ προσφέρεται πλέον

Συναφή προπτυχιακά μαθήματα:

  • Φαρμακολογία Ι

  • Φαρμακολογία ΙΙ

  • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία