Χημική Βιολογία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος

Περιγραφή: 
- Στοιχεία της χημείας και της βιολογικής σημασίας του οξυγόνου και των οξυγονούχων ελευθέρων ριζών: Εισαγωγή, Τοξικότητα του οξυγόνου, Ελεύθερες ρίζες, Μέταλλα, Προστασία του οργανισμού (α) με μεγαλομόρια, (β) με μικρά μόρια, Μηχανισμοί αποκατάστασης οξειδωτικής βλάβης, Λιπιδική υπεροξείδωση, Οξείδωση πρωτεϊνών, σακχάρων, DNA, Ελεύθερες ρίζες, παθολογικές καταστάσεις, φάρμακα, διαιτητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. - Μονοξείδιο του αζώτου: Δομή και λειτουργία συνθετασών μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟS), Ομοιότητες - διαφορές NOS και κυτοχρώματος Ρ450, Ρόλος της τετραϋδροβιοπτερίνης, Αναστολείς NOS, Βιολογικές και χημικές ιδιότητες ΝΟ-υπεροξυνιτρώδη, Θεραπευτικές εφαρμογές του ΝΟ – Προοπτικές στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη φαρμάκων. - Υδρόθειο: Βιοσύνθεση και δράση, Θεραπευτικές εφαρμογές του υδροθείου, Ενώσεις δότες υδροθείου. - Υποδοχείς συζευγμένοι με G-πρωτεΐνες: Δομή, ιδιότητες, παραδείγματα. - Κάνναβινοειδή, Ενδοκανναβινοειδή. Ανάπτυξη ραδιοΐχνηθετών για τη μη επεμβατική μελέτη ενζυμικής δραστικότητας (π.χ. κινασών) και του βαθμού έκφρασης μεμβρανικών υποδοχέων (π.χ. διαμεμβρανικών υποδοχέων συνδεδεμένων με G πρωτεΐνες) σχετιζόμενοι με παθολογικές καταστάσεις με έμφαση στον καρκίνο και σε νευρολογικές παθήσεις (ντοπαμινεργικοί νευρώνες-παρκινσονιακά σύνδρομα). Ανάπτυξη ραδιοΐχνηθετών για τη μη επεμβατική μέτρηση των επιπέδων β-αμυλοειδών πλακών σε εγκέφαλο (Αλτζχάιμερ). Βιοσυμβατές αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης (“click”) και εφαρμογή στην ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων μέσω προστόχευσης. Διαμόρφωση Ποσοτικών Σχέσεων-Δομής Δράσης δύο σύγχρονων ομάδων ενώσεων: α) αναστολέων των αποακετυλασών των ιστονών (HDACs), ενζύμων σχετιζόμενων με τη διαίρεση και πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και β) ανταγωνιστών του H4 υποδοχέα της ισταμίνης, σχετιζόμενο με χημειοτακτικές αντιδράσεις κυττάρων με αποτέλεσμα φλεγμονώδεις και αλλεργικές αντιδράσεις. Μελετάται η εξαγωγή και ερμηνεία ποσοτικών σχέσεων ή προτύπων που συσχετίζουν τη βιολογική δράση με τη δομή (φυσικοχημικές ιδιότητες) με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού δράσης των φαρμακομορίων και την πρόβλεψη της δράσης που κατευθύνει τον φαρμακοχημικό στη σύνθεση νέων παραγώγων.
ECTS: 
10.00
Ώρες Διδασκαλίας: 
6
Εξάμηνο: 
2