Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Κωδικός: 
ΝΠ18-34
ECTS: 
6.00
Θεωρία(ώρες): 
2
Εργαστήρια(ώρες): 
2
Εξάμηνο: 
5