Επιστημονικό Συμβούλιο

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής στη συνεδρίαση υπ’ αριθμόν 581/24-3-2021, συστάθηκε και λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο ως αποστολή έχει την διαρκή αλληλεπίδραση του Τμήματος με επαγγελματικούς φορείς, επιστημονικούς συλλόγους του κλάδου και διακεκριμένους αποφοίτους του Τμήματος οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό, ώστε μέσω της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και μεταφοράς εμπειριών να διατηρείται το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.  

 

Σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου:

Εκ μέρους της διοίκησης του Τμήματος Φαρμακευτικής

Κυριάκος Καχριμάνης, αναπλ. καθηγητής, πρόεδρος του Τμήματος

Διαμάντω Λάζαρη, καθηγήτρια, αναπλ. πρόεδρος του Τμήματος

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, καθηγήτρια, συντονίστρια της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 

Διακεκριμένοι Απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ:

Γεώργιος Ιμανίδης, καθηγητής του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Hochschule für Life Sciences FHNW, Switzerland

Χρήστος Κυρατσούς, αντιπρόεδρος έρευνας μολυσματικών νόσων Regeneron Pharmaceuticals Inc.

 

Εκπρόσωποι Επιστημονικών Συλλόγων και Επαγγελματικών Φορέων:

Σοφία Τράντζα, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (ΠΕΦ)

Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Διονύσιος Ευγενίδης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ)

Δέσποινα Μακριδάκη, πρόεδρος ΠΕΦΝΙ