Γενική Φαρμακευτική Χημεία

Κωδικός: 
ΝΠ18-31
ECTS: 
5.00
Θεωρία(ώρες): 
3
Φροντιστήρια(ώρες): 
1
Εξάμηνο: 
4