Γαβαλάς Αντώνης

Ειδικότητα: 
ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 
2310 998559
Γραφείο: 
407
E-mail: 
agavalas@pharm.auth.gr
Τομέας: 
Φαρμακευτική Χημεία