Γαβριέλη Χρυσή-συνταξιοδοτήθηκε 2020

Ειδικότητα: 
ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 
2310 997644
Γραφείο: 
306A
E-mail: 
gabrieli@pharm.auth.gr
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία