Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Φατούρος Δημήτριος

Ο Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από τα Εργαστήρια "Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων"  και Φαρμακευτικής Ανάλυσης.

 

Επιστημονικό Αντικείμενο του Τομέα

H φαρμακευτική πράξη και νομοθεσία (εκτέλεση συνταγών και φαρμακο-τεχνικών εργασιών στο φαρμακείο και στο νοσοκομείο).
Η θεώρηση των φαρμακευτικών ουσιών και των σκευασμάτων ως και των συστημάτων εφαρμογής και δράσης αυτών (φυσικοί και φυσικοχημικοί νόμοι) από φυσική-φαρμακευτική άποψη.
Οι βασικές φαρμακοτεχνικές διεργασίες σε ημιβιομηχανική και βιομηχανική κλίμακα των πρώτων υλών και φαρμακευτικών ουσιών καθώς και ο σχεδιασμός, τεχνολογία και μορφοποίηση αυτών σε σκευάσματα και καλλυντικά προϊόντα.
Η εκτίμηση της ποιότητας φαρμάκων, καλλυντικών και γενικά προϊόντων φυτικής προέλευσης, σκευασμάτων και ουσιών, με εφαρμογή μεθόδων ελέγχου (φυσικοχημικών, τεχνολογικών, μικροβιολογικών, in vivo, κλπ.).
Η βιοφαρμακευτική τεχνολογία των σκευασμάτων και οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα κατά την in vivo εφαρμογή τους.
Η τεχνολογική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο φυσικών προϊόντων και των συστατικών τους.

 

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα του Τομέα

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των τομέων που περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες επιστημονικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο διαμορφώνονται στα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:
 

 • Φαρμακευτική Ανάλυση (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία (Yποχρεωτικό)
 • Συνταγοτεχνία (Yποχρεωτικό)
 • Φυσική Φαρμακευτική (Yποχρεωτικό)
 • Βιοφαρμακευτική (Yποχρεωτικό)
 • Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων I (Yποχρεωτικό)
 • Καλλυντικά (Eπιλογής)
 • Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων II (Eπιλογής)
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία (Eπιλογής)
 • Συνταγοτεχνία (ΜΗΣΥΦΑ) (Eπιλογής)
   

 

   

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Ζαχαρής Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Καχριμάνης Κυριάκος Καθηγητής
Μαρκοπούλου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
Νικολακάκης Ιωάννης Καθηγητής
Παναγοπούλου-Καπλάνη Αθανασία Λέκτορας
Φατούρος Δημήτριος Καθηγητής