Μεταπτυχιακές Σπουδές: Κατεύθυνση Φαρμακευτική Τεχνολογία

Σχολή:                               Επιστημών Υγείας

Τμήμα:                             Φαρμακευτικής

Τίτλος Σπουδών:             Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φαρμακευτική Τεχνολογία

Πρόγραμμα Σπουδών:    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 2018-

Κύκλος/Επίπεδο:             2ος – Μεταπτυχιακό

Ακαδημαϊκό Ετος:           2018-2019

Κατάσταση:                      Ενεργό

Ιστοσελίδα:                     http://www.pharm.auth.gr/el/pharmaceutical_technology

Διεύθυνση Επικοινωνίας: msc-pharmtech@pharm.auth.gr

Συναφή προπτυχιακά μαθήματα:

Ι) Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι & ΙΙ

ΙΙ) Φαρμακευτική Ανάλυση Ι & ΙΙ

ΙΙΙ) Βιοφαρμακευτική

ΙV) Καλλυντικά