Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας

Διευθυντής Τομέα: Παναγιωτίδης Χρήστος

Ο Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από τα Εργαστήρια Φαρμακογνωσίας και Φαρμακολογίας.

Επιστημονικά Αντικείμενα Τομέα

α. Φαρμακογνωσίας:

Η χημεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτής προελεύσεως) δηλαδή η απομόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και χημική μελέτη (Γενική Φαρμακογνωσία - Δρογοχημεία).

Η μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικών φυτών (αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή κλπ.: ανάλυση, προδιαγραφές και μέθοδοι βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους, φυσιολογική δράση και χρήσεις αυτών (Εφαρμοσμένη Φαρμακογνωσία).

Η εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμακογνωσία.

Βιοτεχνολογία φαρμακευτικών φυτών (ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός γονιδίων του δευτερογενούς μεταβολισμού, εφαρμογές της λειτουργικής γενωματικής έρευνας - functional genomics- στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γενετικός μετασχηματισμός φυτών).

Βιοτεχνολογία βιολογικών, βιοδραστικών, φυτικών μορίων (π.χ. ασκορβικό , αργινίνη, κ.λπ.).

 Όλα τα παραπάνω από την φαρμακογνωστική άποψη.

β. Φαρμακολογίας:

Η φαρμακολογική ανάπτυξη των νέων φαρμάκων και βελτίωση των γνωστών φαρμακευτικών ουσιών και η μελέτη δομής και φαρμακολογικής δράσης σε βιοχημικό, μοριακό επίπεδο in vitro καθώς και in situ (απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα).

Η φαρμακοδυναμική μελέτη των φαρμακολογικών ενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων.

Η ανάλυση δράσης χημειοθεραπευτικών για μικροβιακές λοιμώξεις, παρασιτικές αρρώστιες, ιώσεις και νεοπλασίες.

Η φαρμακοκινητική ανάλυση και κλινική δοκιμασία φαρμάκων (μηχανισμοί απορρόφησης, κατανομής, αποβολής φαρμάκων), καθορισμός δόσεων, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Η φαρμακογενετική μελέτη της ιδιοσυγκρασίας, μεταβολικής διεργασίας, εθισμού, ψυχικής και φυσικής εξάρτησης και αντίστασης στα φάρμακα.

Η ανοσοφαρμακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, φαρμακευτικών ουσιών, μηχανισμοί ανοσοκαταστολής από φάρμακα καθώς και η φαρμακολογική βάση των φαινομένων υπερευαισθησίας.

Η τοξικολογική μελέτη των μηχανισμών ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων, φυσικών προϊόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών in vitro και in vivo.

Η μελέτη φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.) και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας. Όλα τα παραπάνω από φαρμακολογική άποψη.

Ανάπτυξη καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμάκων, εξατομικευμένη θεραπευτική του καρκίνου.

Μοριακή φαρμακολογία των ριβοσωμοπαθειών.

Φαρμακογονιδιωματική και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα του Τομέα

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των τομέων που περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες επιστημονικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο διαμορφώνονται στα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:
 

 • Φαρμακογνωσία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Κυτταρική Βιολογία (Yποχρεωτικό)
 • Φαρμακολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό)
 • Τοξικολογία (Yποχρεωτικό)
 • Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική (Yποχρεωτικό)
 • Κλινική Φαρμακοκινητική (Yποχρεωτικό)
 • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία (Yποχρεωτικό)
 • Χημεία Φυσικών Προϊόντων (Eπιλογής)
 • Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φαρμάκων (Επιλογής)
 • Μοριακή Βιολογία (Eπιλογής)
 • Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών (Επιλογής)
 • Βιοπληροφορική (Επιλογής)
   

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Βιζιριανάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Καριώτη Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λάζαρη Διαμάντω Καθηγήτρια
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Παμπαλάκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιωτίδης Χρήστος Καθηγητής
Παπαδοπούλου Λευκοθέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σκλαβιάδης Θεόδωρος Καθηγητής

Λοιπό Προσωπικό             Ειδικότητα

Γαβριέλη Χρυσή                      ΕΔΙΠ

Πασπαλτσής Ιωάννης             ΕΔΙΠ