Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Καχριμάνης Κυριάκος 2310 997666 206
Λάζαρη Διαμάντω 2310 997617 317
Νικολακάκης Ιωάννης 2310 997635 209Α
Παναγιωτίδης Χρήστος 2310997630 315
Ρέκκα Ελένη 2310997614 409A
Σκλαβιάδης Θεόδωρος 2310997615, -7720 310
Φατούρος Δημήτριος 2310 997653 207
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα 2310997627 408B