Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Δημόπουλος Βασίλης 2310997626 409Β
Λάζαρη Διαμάντω 2310 997617 317
Νικολακάκης Ιωάννης 2310 997635 209Α
Παναγιωτίδης Χρήστος 2310997630 315
Ρέκκα Ελένη 2310997614 409A
Σκλαβιάδης Θεόδωρος 2310997615, -7720 310
Φατούρος Δημήτριος 2310 997653 207
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα 2310997627 408B