Μητρώα Εκλεκτόρων

Στα κάτωθεν αρχεία θα βρείτε τα ενιαία μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ΔΕΠ, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν τον Μαΐο 2021 καθώς και παλαιότερα μητρώα.