Μητρώα Εκλεκτόρων

Στα κάτωθεν αρχεία θα βρείτε τα ενιαία μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ΔΕΠ, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο 2020 καθώς και παλαιότερα μητρώα.

Στα κάτωθεν αρχεία θα βρείτε τα ενιαία μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ΔΕΠ, όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν τον Ιανουάριο 2020.