Υποτροφίες

14/05/2021 - 11:08 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/IFG ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (13.6.21)
21/04/2021 - 10:47 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων"
18/02/2021 - 15:35 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02056)
17/02/2021 - 11:49 Υποτροφίες πρωτοετών Κ. Κατσέα_2021
17/02/2021 - 11:01 Υποτροφίες Δ.Τσιακμακοπούλου _2021
17/02/2021 - 10:32 Υποτροφίες Γ. Βάρκα_2021
17/02/2021 - 10:31 Υποτροφίες Χ. Βράκα_2021
17/02/2021 - 10:29 Υποτροφία Κ. Παπαϊωάννου_2021
17/02/2021 - 10:27 Οικονομική ενίσχυση Τ. Τζιβόγλου_2021
17/02/2021 - 10:21 Χορήγηση χρηματικού βραβείου Κ. Κατσέα_2021

Σελίδες