Υποτροφίες

16/09/2021 - 15:32 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
24/08/2021 - 13:00 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (FELLOWSHIP) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AZRIELI ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2.11.2021)
29/07/2021 - 11:27 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το «ΕΒΔΜ96-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»-Κατάθεση αιτήσεων από 28/7/2021 έως 13/8/2021
16/07/2021 - 14:08 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (6/9 έως 15/11 2021)
09/07/2021 - 11:41 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος φαρμακευτικής Α.Π.Θ. με τίτλο «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική» με την ειδίκευση "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ".
19/05/2021 - 15:20 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (7/6 έως 7/8 2021)
14/05/2021 - 11:08 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ/IFG ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ MASTER 2 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (13.6.21)
21/04/2021 - 10:47 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων"
18/02/2021 - 15:35 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02056)
17/02/2021 - 11:49 Υποτροφίες πρωτοετών Κ. Κατσέα_2021

Σελίδες