Υποτροφίες

03/06/2020 - 13:00 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
19/03/2020 - 13:39 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRAZ, ΑΥΣΤΡΙΑ) – 21/24.4.2020
13/03/2020 - 14:41 Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος
27/02/2020 - 12:11 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ.Τσιακμακοπούλου
27/02/2020 - 12:09 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων_νου Τσώπρου
27/02/2020 - 12:08 Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019
27/02/2020 - 12:03 Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων_νου Κατσέα
27/02/2020 - 12:01 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κων_νου Παπαϊωάννου
27/02/2020 - 11:58 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
26/02/2020 - 11:49 Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μιας(1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων_νου Κατσέα

Σελίδες