Υποτροφίες

22/08/2013 - 09:35 Υποτροφίες ιδρύματος Fulbright 2014-2015
20/08/2013 - 08:34 Υποτροφίες Αριστείας που προκηρύσσει το ΙΚΥ
09/07/2013 - 10:18 Ανακοίνωση Γραμματείας - Επιδιόρθωση server
03/07/2013 - 16:12 Προκήρυξη Προγράμματος "Προώθηση των Ανταλλαγών και της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας" (Πρόγραμμα IKYDA 2014)
22/05/2013 - 07:46 Πρόσκληση για μεταπτυχιακό στη Σκωτία
18/02/2013 - 12:26 Ανακοίνωση για την επιλογή φοιτητών για τις ανταποδοτικές υποτροφίες 2013
31/12/2012 - 11:09 Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ. (επείγον-προθεσμία)
22/11/2012 - 16:39 Ανακοίνωση για τις ανταποδοτικές υποτροφίες
20/11/2012 - 16:38 Χορήγηση υποτροφιών σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (ενδιαμέσων ετών), σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και σε υποψήφιους διδάκτορες
31/08/2012 - 15:13 Ανακοίνωση για τις ανταποδοτικές υποτροφίες για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος

Σελίδες