Φοιτητικά

12/07/2020 - 13:03 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΦ Ι - Ιούνιος 2020
09/07/2020 - 13:39 Νέος Ιστότοπος του Γραφείο Διασύνδεσης
09/07/2020 - 11:56 Γενικές οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων «Ανοσοβιολογία» (ΝΠ18-32) και «Ανοσοβιολογία/Ανοσοχημεία» (ΝΠ32), εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
09/07/2020 - 10:05 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
08/07/2020 - 16:38 Διευκρινίσεις σχετικά με τις Εξετάσεις των Καλλυντικών (Ιούλιος 2020)
07/07/2020 - 13:05 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-20: Παράταση και διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα-έντυπα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους
07/07/2020 - 12:56 Πρακτική άσκηση φοιτητών (έναρξη 1.8.2020 ή 1.9.2020)
06/07/2020 - 13:47 Συμμετοχή στις εξετάσεις Οργανικής-Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας_Ιούνιος 2020
06/07/2020 - 10:49 Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
06/07/2020 - 10:40 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Σελίδες