Πρακτική Άσκηση - Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού διενεργούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στην οδό  26ης Οκτωβρίου 64. Ανακοινώσεις που αφορούν στις ημερομηνίες των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ, http://www.pkm.gov.gr/ (στην ενότητα "Ανακοινώσεις Υπηρεσιών").

Για ερωτήματα σχετικά με την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή θέματα πρακτικής άσκησης μπορείτε να απευθυνθείτε στις κυρίες

Οικονόμου-Λαμπροπούλου Αγγελική, τηλ. 2313 330826

Ζαβρακλή Καλλιόπη, τηλ. 2313 330846, email: K.Zavrakli@pkm.gov.gr

 

Πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση θα βρείτε στο ακόλουθο αρχείο