Προσκλήσεις Προμηθειών

23/09/2021 - 14:57 Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής
29/07/2021 - 11:27 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το «ΕΒΔΜ96-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»-Κατάθεση αιτήσεων από 28/7/2021 έως 13/8/2021
08/06/2021 - 13:14 Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
01/06/2021 - 15:13 Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022.
24/05/2021 - 12:58 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
24/05/2021 - 12:56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
24/05/2021 - 12:55 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
12/05/2021 - 16:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ,ΕΤΟΥΣ 2020-21 (Οδηγίες)
21/04/2021 - 10:47 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων"
20/01/2021 - 10:03 Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Σελίδες