Προσκλήσεις Προμηθειών

12/05/2021 - 16:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ,ΕΤΟΥΣ 2020-21 (Οδηγίες)
21/04/2021 - 10:47 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων"
20/01/2021 - 10:03 Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
12/01/2021 - 12:49 Πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψήφιων για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων
08/01/2021 - 13:58 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
08/01/2021 - 13:49 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407-80 του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ
16/10/2020 - 15:53 Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Χημεία».
29/09/2020 - 14:25 Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής του υποψ. διδάκτορα του Τμήματος κ. Γ. Γαβριηλίδη
30/06/2020 - 14:29 Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
15/06/2020 - 11:58 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σελίδες