Προσκλήσεις Προμηθειών

15/07/2014 - 15:29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλών υγραερίου
15/07/2014 - 14:07 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων
15/07/2014 - 14:01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας εργαστηρίου
15/07/2014 - 07:04 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή Η/Υ
03/07/2014 - 17:32 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια – τοποθέτηση μύλων ασφαλείας και κλειδιών σε αίθουσα διδασκαλίας
03/07/2014 - 16:43 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση δύο (2) αναρτημένων ανακοινώσεων
01/07/2014 - 12:14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια –οργανικών διαλυτών και αντιδραστηρίων
01/07/2014 - 10:46 Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος - επισκευή βλάβης στη συσκευή Rotary Evaporator R-114 του οίκου Buchi
30/06/2014 - 13:13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αερίου αζώτου
27/06/2014 - 14:28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Υγρού Ηλίου για NMR

Σελίδες