Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

19/12/2019 - 10:57 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
26/11/2019 - 14:17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ XHMEIA)
25/11/2019 - 12:45 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
18/06/2019 - 11:00 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Δ/ντή Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
18/06/2019 - 10:59 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Δ/ντή Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας
18/06/2019 - 10:49 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Δ/ντή Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
29/05/2019 - 13:36 Προκήρυξη εκλογών Δ/ντών Εργαστηρίων Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
29/05/2019 - 13:26 Προκήρυξη εκλογών Δ/ντών Εργαστηρίων Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
27/05/2019 - 16:18 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος
20/05/2019 - 15:45 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ - Φαρμακευτική Τεχνολογία 2019

Pages