Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

13/05/2019 - 14:33 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Φαρμακευτική Τεχνολογία
27/11/2018 - 13:32 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ - Φαρμακευτική Τεχνολογία
19/11/2018 - 14:51 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980
19/11/2018 - 13:07 Αποτέλεσμα εκλογής μέλους ΔΕΠ στην Φαρμακευτική Ανάλυση
21/09/2018 - 16:44 Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση»
13/07/2018 - 17:54 Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση»
30/05/2018 - 12:46 Υποψηφιότητες για εκλογές Δ/ντών Τομέων του Τμήματος - 2018
04/05/2018 - 15:34 Προκηρύξεις για τις εκλογές των Δ/ντών Τομέων του Τμήματος
04/05/2018 - 15:13 Προκήρυξη νέας θέσης ΔΕΠ στην "Φαρμακευτική Ανάλυση"
30/03/2018 - 15:23 Εκλογή μέλους ΔΕΠ στην "Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική

Pages