Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

14/02/2018 - 11:42 Ορισμός Νέας Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ»
07/02/2018 - 13:54 Επανάληψη συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (7-2-2018)
31/01/2018 - 15:16 Εκ νέου ορισμός μελών εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
26/01/2018 - 12:31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
30/11/2017 - 11:17 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ»
16/11/2017 - 12:37 Πρόσκληση συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
08/11/2017 - 13:23 Ορισμός μελών εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
07/11/2017 - 13:48 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας-2017
07/11/2017 - 13:47 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-2017
07/11/2017 - 13:46 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας-2017

Pages