Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

23/10/2017 - 17:08 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ
16/10/2017 - 14:59 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
02/10/2017 - 09:59 ΕΔΒΜ45: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2017
08/09/2017 - 16:07 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
07/09/2017 - 16:01 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
04/09/2017 - 14:25 Ανακοινοποίηση - Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
04/09/2017 - 14:24 Ανακοινοποίηση - Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του τομέα Φαρμακευτικής Χημείας
04/09/2017 - 14:23 Ανακοινοποίηση - Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
31/08/2017 - 11:13 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-2017
30/08/2017 - 14:09 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2017

Pages