Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

15/05/2017 - 15:41 Εκλογή μέλους ΔΕΠ στην Φαρμακευτική Τεχνολογία
15/05/2017 - 15:40 Εκλογή μέλους ΔΕΠ στην Φαρμακοχημεία
04/04/2017 - 16:24 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακοχημεία»
04/04/2017 - 14:39 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»
29/03/2017 - 12:23 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση ΔΕΠ στην Φαρμακολογία
29/03/2017 - 12:22 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση ΔΕΠ στην Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία
29/03/2017 - 12:21 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση ΔΕΠ στην Φαρμακοχημεία
29/03/2017 - 12:19 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση ΔΕΠ στην Φαρμακευτική Τεχνολογία
07/02/2017 - 14:57 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Φαρμακολογία-Φαρμακογονιδιωματική"
20/01/2017 - 13:06 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Φαρμακοχημεία"

Pages