Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

28/12/2016 - 17:08 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Φαρμακευτική Τεχνολογία"
28/12/2016 - 17:06 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία"
28/12/2016 - 17:03 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Φαρμακολογία"
03/11/2016 - 13:01 Προκήρυξη θέσεων ΙΔΟΧ
05/10/2016 - 09:18 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος και πρόσκληση στην πρώτη συνεδρίαση για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή - Φαρμακευτική Χημεία
22/09/2016 - 15:48 ΕΔΒΜ20 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
27/07/2016 - 13:23 ΕΔΒΜ20 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
25/07/2016 - 15:29 ΕΔΒΜ20 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
22/06/2016 - 16:08 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
12/05/2016 - 11:56 Ανακοίνωση αποτελέσματος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την μονιμοποίηση στην βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας.

Pages