Ιστοχώρος του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

 

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής εγγράφονται 110 έως 120 φοιτητές ετησίως. Το σύνολο των φοιτητών του είναι περίπου 700 και τα ειδικά φαρμακευτικά μαθήματα διδάσκονται από πέντε τακτικούς καθηγητές, επτά αναπληρωτές καθηγητές, επτά επίκουρους καθηγητές και μία λέκτορα. Τα μη ειδικά φαρμακευτικά μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής,  Μαθηματικών, Φυσικής και Βιολογίας.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) διδάσκεται στα ελληνικά και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι πέντε έτη. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Π.Π.Σ. μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε

  • Φαρμακεία (Συνεταιριστικά Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία νοσοκομείων)
  • Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση
  • Φαρμακοβιομηχανία-Kαλλυντικά –Βιομηχανία φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
  • Φαρμακευτική έρευνα  και εκπαίδευση
  • Κλινική Φαρμακευτική ή/και μοριακή διάγνωση

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001–2002 το Τμήμα Φαρμακευτικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Φαρμακευτική, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους της Φαρμακευτικής, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακευτική. Οι πέντε κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. είναι: 1. Φαρμακοχημεία, Aνάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων, 2. Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη), 3. Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική, 4. Φαρμακολογία και Θεραπευτική και 5. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα.
Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε

  •  Φαρμακείο νοσοκομείου - Κλινική Φαρμακευτική ή/και Μοριακή διάγνωση
  •  Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση
  • Φαρμακευτική έρευνα (Βιομηχανία-Πανεπιστήμιο-Ινστιτούτα)
  • Βιομηχανία (ανάπτυξη -ανάλυση φαρμάκων  νέων και γενοσήμων–ανάπτυξη καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής)
  • Ακαδημαϊκή καριέρα (για τους κατόχους ΔΔ)