Πασπαλτσής Ιωάννης

Ειδικότητα: 
ΕΔΙΠ
Τηλέφωνο: 
2310 997646
Γραφείο: 
304Β
Φαξ: 
2310 997645
E-mail: 
ipaspalt@pharm.auth.gr
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία
Διδασκόμενα Μαθήματα: