Παναγιωτίδης Χρήστος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310997630
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310997632
Φαξ: 
2310997645
E-mail: 
pchristo@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
315
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία