Σκλαβιάδης Θεόδωρος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310997615, -7720
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310997637, -7664
Φαξ: 
2310997720
E-mail: 
sklaviad@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
310
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία