Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Διευθυντής: Ρέκκα Ελένη

Ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας στεγάζεται στον τέταρτο όροφο του κτιρίου και αποτελείται από το Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας.

Επιστημονικό Αντικείμενο του Τομέα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας είναι ποικίλα και εστιάζονται στη σύνθεση πρωτότυπων βιολογικά δραστικών ενώσεων καθώς και σε in vivo και in vitro δοκιμασίες, προς διερεύνηση μοριακού μηχανισμού δράσης και εξαγωγή σχέσεων χημικής δομής και βιολογικής δραστικότητας με την υποστήριξη και της θεωρητικής Φαρμακοχημείας .

Φαρμακοχημική μελέτη φυσικών προϊόντων και συσχέτιση της βιολογικής τους δράσης με τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους και την δομή τους.

Θεωρητικός και πειραματικός προσδιορισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων που εμπλέκονται στις βιολογικές δράσεις

Ένα τομέας της έρευνας εστιάζεται στην ανάπτυξη πλουσίων σε ηλεκτρόνια αναστολέων του ενζύμου αναγωγάση της αλδόζης και της μη-ενζυμικής πρωτεϊνικής γλυκοζυλίωσης (με δυνητική χρησιμότητα στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη), καθώς και στην ανάπτυξη σεροτονινεργικών προσδεμάτων (στους 5-HT1A υποδοχείς). Εκτός αυτού επίσης ο Τομέας ασχολείται με αναστολή και άλλων ενζύμων όπως κυκλοοξυγονάση, λυποξυγονάση.

Αλλά πεδία επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι αυτά των ελευθέρων ριζών, οξειδωτικού στρες και αντιοξειδωτικών παραγόντων, σε σχέση με το σχεδιασμό βιοδραστικών ενώσεων για αντιμετώπιση καταστάσεων όπως φλεγμονή, αθηρωμάτωση και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, μεταβολισμός ξενοβιοτικών, καθώς και σχεδιασμος ενώσεων δοτών μονοξειδίου του αζώτου .

Μια άλλη κατεύθυνση είναι η σύνθεση ετεροκυκλικών ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος με αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή καθώς και αντι-ιική δράση (ΗΙV) καθώς και κατά της λευχαιμίας.

Τέλος, μια άλλη κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη ραδιοεπισημασμένων ενώσεων με σκοπό την διάγνωση ή την θεραπεία παθήσεων (π.χ. σχεδιασμός στοχευμένων ραδιοφαρμάκων του τεχνητίου-99m).

 

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα του Τομέα

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των τομέων που περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες επιστημονικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο διαμορφώνονται στα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:

  • Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία (Yποχρεωτικό)
  • Φαρμακευτική Χημεία (Οργανομεταλλικών ενώσεων και Ορμονών) (Yποχρεωτικό)
  • Οργανική Φαρμακευτική Χημεία (I, II, ΙΙI) (Yποχρεωτικό)
  • Οργανική-Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Yποχρεωτικό)
  • Οργανική Φαρμακευτική Χημεία (Eπιλογής)
  • Ιστορία και Αντικείμενα της Φαρμακευτικής (Επιλογής)
     

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Δημόπουλος Βασίλης Καθηγητής
Νικολάου Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία Επίκουρη Καθηγήτρια
Ποντίκη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ρέκκα Ελένη Καθηγήτρια
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα Καθηγήτρια

Λοιπό Προσωπικό             Ειδικότητα

Γαβαλάς Αντώνιος                    ΕΔΙΠ

Διαμαντή Μαρία                    Κλητήρας