Professors

Name Office Tel. Office
Fatouros Dimitrios +30 2310997653 207
Hadjipavlou-Litina Dimitra +30 2310997627 408B
Kachrimanis Kyriakos +30 2310997666 206
Lazari Diamanto +30 2310997617 317
Nikolakakis Ioannis +30 2310997635 209Α
Panagiotidis Christos +30 2310997630 315
Rekka Eleni +30 2310997614 409A
Sklaviadis Theodoros +30 2310997615 310